รายการเบิ่งศรีสะเกษ ตอนเบิ่งผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ | milk sisaket