ศรีพฤทธาลัย ราชภัฎสัมมนาคาร Sipruetthalai sskru sisaket hotel

319 ถ.ไทยพันทา
Sisakate, Sisaket, Thailand
045-810-432-5